Łęczyca

Kościół Bernardynów pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

ADRES

ul. Poznańska 18 a
99-100 ŁĘCZYCA

tel. (0-24) 721-28-31 (klasztor)
 (0-24) 721-21-77 (gwardian)

diecezja łowicka,  woj. płockie

E-mail: leczyca@bernardyni.pl 

Przejście do:

Do strony głównej

Foto kościoła

Na stronie Diecezji Łowickiej

Krótka historia

    Kościół i klasztor bernardynów pochodzi z fundacji cześnika płockiego, Krzysztofa Piwo, realizowanej w r. 1632, już po jego śmierci, przez żonę Dorotę (+1640). Arcybiskup gnieźnieński Jan Wężyk wyraził zgodę na sprowadzenie bernardynów do Łęczycy. Pierwotne uposażenie zostało wsparte dotacjami fundatorki oraz innych dobrodziejów i zatwierdzone przez króla Władysława IV w 1633 roku. Czas budowy kościoła i klasztoru zamyka się w latach 1636-1643, aczkolwiek konsekracja miała miejsce dopiero w 1652 r. Tragiczne dla kościoła i klasztoru okazały się konsekwencje najazdu szwedzkiego (1655-1657), które doprowadziły do poważnego zniszczenia budynków.

Druga połowa XVII w. i wiek XVIII to czas przebudowy i restauracji. Jednonawowy i trójprzęsłowy kościół otrzymał wówczas wystrój barokowo-rokokowy. Ściany i sklepienie pokrywa bogata w symbolikę, rokokowa polichromia iluzjonistyczna o tematyce maryjnej i franciszkańskiej, której autorem w latach 1762-1763 był bernardyn Walenty Żebrowski. Obraz Matki Bożej w ołtarzu głównym, ozdobiony srebrną sukienką z tłoczeniami, podobnie jak obrazy świętych w nastawach sześciu ołtarzy bocznych, ozdobiono srebrnymi pokryciami blaszanymi, wykonanymi przez złotnika F. J. Cirska w pierwszej połowie XIX w. Ołtarze boczne, wykonane przez snycerza Franciszka Etnera w latach 1764-1766, zostały utrzymane w stylu późnego baroku. Obrazy ołtarzowe boczne malował bernardyński malarz, twórca polichromii tutejszego kościoła, br. Walenty Żebrowski, w drugiej połowie XVIII w. Za patriotyczną postawę w czasie powstania styczniowego klasztor uległ kasacie w roku 1864.

Obiekt sakralny objęli bernardyni ponownie dopiero po drugiej wojnie światowej, w 1946 r. Parafialny ośrodek duszpasterstwa utworzono przy kościele klasztornym w r. 1979, a dekret erekcyjny parafii został wydany w dniu 27 stycznia 1981 roku. Parafia liczy obecnie 6000 wiernych. Bernardyni łęczyccy są również kapelanami szpitala i więzienia. W łęczyckiej parafii jest szczególnie żywe duszpasterstwo młodzieżowe. Od roku 1993 prowadzona jest renowacja polichromii i ołtarzy w kościele, przez artystów malarzy Ewę i Jerzego Matwijów. W r. 1997 firma Krzysztofa Kamińskiego z Warszawy przeprowadziła kapitalny remont organów.

 


Do strony głównej BERNARDYNÓW

Do mapy klasztorów w Polsce

 

Ostatnie zmiany - 17 luty 2010